Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 7/2022 d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 5950 - Pàgines 28220-28252

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 24/2022 d’11 de juliol, de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions

    Número d'edicte 5951 - Pàgines 28253-28256

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 02/2022 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 5912 - Pàgina 28257

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Exp. 11/2022

    Número d'edicte 5901 - Pàgina 28258

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2022, integrat pels pressuposts del propi Ajuntament i de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. així com la plantilla de llocs de treball i Bases d’Execució del Pressupost

    Número d'edicte 5926 - Pàgines 28259-28268

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva reconeixement extrajudicial de crèdit exercici 2022

    Número d'edicte 5923 - Pàgina 28269