Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

    Número d'edicte 2788 - Pàgines 13802-13811

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 7/2022, de 6 d’abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU

    Número d'edicte 2849 - Pàgines 13812-13852

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació dels centres d’atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l’illa de Formentera

    Número d'edicte 2826 - Pàgines 13853-13867

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 05/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP01/2022)

    Número d'edicte 2841 - Pàgina 13868

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 06-2022, suplement de crèdit

    Número d'edicte 2809 - Pàgina 13869

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària CE i SC 02/22

    Número d'edicte 2824 - Pàgina 13870