Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

    • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

      • Anunci de l'escrit d'interposició enfront de la resolució dictada pel TEAR de Balears de data 01/10/2022

        Número d'edicte 2160 - Pàgina 14195