Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22)

    Número d'edicte 2108 - Pàgina 10782

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 pel qual es corregeixen errades materials del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 2149 - Pàgines 10783-10784

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva del Reglament pel qual es determinen els requisits de les llicències d’autotaxi per a vehicles de fins a set places a l’Illa de Menorca (Exp. 03121-2019-000002)

    Número d'edicte 2114 - Pàgines 10785-10786