Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • PO 697/18. Anunci de la sentència núm. 56/21 de data 24/09/2021 contra l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió de data 26 d'octubre de 2018, d'aprovació definitiva amb prescripcions del Catàleg d'Elements i Espais Protegits del Municipi d'Alaró

    Número d'edicte 467 - Pàgina 3178

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2022. Exp 8469-21

    Número d'edicte 531 - Pàgines 3179-3181

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva del pressupost general i plantilla de personal de l'Ajuntament des Mercadal per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 583 - Pàgines 3182-3184

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Pressupost General de la Coorporació per l'exercici 2022 i plantilla de personal. Aprovació definitiva

    Número d'edicte 594 - Pàgines 3185-3187

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022 – Exp. Núm. 1952/2021

    Número d'edicte 577 - Pàgines 3188-3193

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per a l’impacte paisatgístic de la implantació de l’ús turístic per a nou hotel de ciutat en dues parcel·les contigües situades al carrer Osca, núm. 2, cantonada amb carrer Sant Jaume, núm. 84, Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 533 - Pàgines 3194-3219

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Ordenança per a la protecció de camins i vies municipals del terme de Santa Margalida

    Número d'edicte 559 - Pàgines 3220-3225