Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 13 de gener de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 262 - Pàgines 1774-1775

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 264 - Pàgines 1776-1777

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de gener de 2022 relativa al concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria de fisioterapeuta, arran de l’estimació total o parcial de diversos recursos de reposició

    Número de registre 199 - Pàgines 1778-1781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 223 - Pàgines 1782-1785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa

    Número de registre 266 - Pàgines 1786-1788

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la funció administrativa

    Número de registre 267 - Pàgines 1789-1791

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Error publicació boib convocatòria educadors infantils

    Número de registre 263 - Pàgina 1792

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Correcció error a les bases per a la convocatòria per constituir una borsa de feina d'administratiu de l'Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 254 - Pàgina 1793

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Elecció de Jutge de Pau: titular i substitut

    Número de registre 268 - Pàgines 1794-1795