Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual s’aprova la convocatòria pública per a la confecció d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 12380 - Pàgines 49297-49308

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomanda de la presidenta de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d’abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral»

    Número de registre 12363 - Pàgines 49309-49314

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 23 de novembre de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 12370 - Pàgines 49315-49316

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 22 de novembre 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 7/2021)

    Número de registre 12371 - Pàgines 49317-49323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 3 de desembre de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria zelador/a de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 12372 - Pàgines 49324-49325

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d'una plaça de personal laboral fix en la categoria d’educador/a social, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021

    Número de registre 12378 - Pàgines 49326-49337

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Bases reguladores procediment selectiu borsa treball psicòleg/a

    Número de registre 12382 - Pàgina 49338