Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garanties definitives

    Número de registre 12354 - Pàgina 49420

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2021 per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Sineu, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016

    Número de registre 12307 - Pàgines 49421-49422

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament de la Junta Municipal de Sant Joan (expedient 2021/007962)

    Número de registre 12392 - Pàgina 49423

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal de sa Plaça de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/012681)

    Número de registre 12393 - Pàgina 49424

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Extracte de la segona convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l'activitat en el municipi de Consell, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19

    Número de registre 12369 - Pàgines 49425-49426

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte de reurbanització i millora del carrers Cardenal des Rossells i Guillem Joan Obrador - Cas Concos

    Número de registre 12357 - Pàgina 49427

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Anunci informació pública sobre l’aprovació del Reglament de segona activitat per a la Policia Local

    Número de registre 12355 - Pàgina 49428

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Anunci d’aprovació del Projecte d’obertura i dotació de serveis del nou vial entre el c/ Sa Font i Passeig des Pont de Mancor de la Vall

    Número de registre 12348 - Pàgina 49429

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Mancor de la Vall

    Número de registre 12336 - Pàgina 49430

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci d'autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant a la Fira de Nadal 2021 (exp. E06472021000073)

    Número de registre 12367 - Pàgines 49431-49434

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Anunci aprovació inicial modificació crèdit incorporació romanent

    Número de registre 12385 - Pàgina 49435

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 16 de les Normes Subsidiàries de planejament del T.M. de Santa Eulària des Riu. Correcció d’errors

    Número de registre 12358 - Pàgina 49436

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional del Pla Especial de Protecció (PEP) del conjunt Històric de Ruberts i del Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn

    Número de registre 12338 - Pàgina 49437

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Aprovació inicial Pressupost Ordinari 2021

    Número de registre 12366 - Pàgina 49438