Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci devolució aval Construcció obertura del Vial de la unitat d'actuació núm 2 amb Carrer Sa Carretera

    Número de registre 11957 - Pàgina 47565

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci devolució aval Projecte elèctric d'enllumenat públic del sector Roca Llisa per adequar-lo en sostenibilitat i eficiència energètica línies 3 i 4

    Número de registre 11958 - Pàgina 47566

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 355/2020 relativa al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, situat al C/ Almadrava a Son Vida parcel·la est, en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 11580 - Pàgina 47567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 356/2020 relatiu al projecte bàsic d’habitatge Oeste, situat al c/ Almadra cant. c/ Solleric, al terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 11754 - Pàgina 47568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 68/2020 relatiu al canvi de mur de pedra a mur de blocs de formigó i substitució de pas sobre síquia, situat al polígon 2, parcel•la 14, al terme municipal des Mercadal, a zona de policia

    Número de registre 11755 - Pàgina 47569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2695/2020 relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat , al c/ Germans Cabot Franciscans, 37 solar 10, TM Bunyola, a zona de policia

    Número de registre 11910 - Pàgina 47570

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Obertura del període d’Informació Pública i Consulta a les Administracions públiques afectades i persones interessades del projecte del «Pla de Gestió de Riscs d’inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears» i els seus programes de mesures, i del seu Estudi Ambiental Estratègic

    Número de registre 11930 - Pàgina 47571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Informació pública del “Projecte de Conducció d’aigua potable de Petra a Manacor”

    Número de registre 11995 - Pàgina 47572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Informació pública relativa a l’expedient d’ampliació d’itineraris del lot 2 de la concessió de servei de transport públic regular de viatgers per carretera de Mallorca

    Número de registre 11943 - Pàgina 47573

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Informació pública relativa a l’expedient de modificació d’itinerari de la línia TIB 504 del lot 3 de la concessió de servei de transport públic regular de viatgers per carretera de Mallorca

    Número de registre 11944 - Pàgina 47574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 277 de data 12 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11952 - Pàgines 47575-47577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. 602 de data 17 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 11971 - Pàgines 47578-47580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de cinc embarcacions tipus pastera i els seus quatre motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11890 - Pàgina 47581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedent del port de Portocolom

    Número de registre 11891 - Pàgina 47582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedent del port de Portocolom

    Número de registre 11892 - Pàgina 47583

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de tres embarcacions tipus pastera i els seus tres motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11893 - Pàgina 47584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de vuit embarcacions tipus pastera i els seus vuit motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11938 - Pàgina 47585

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i el seu motor procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11939 - Pàgina 47586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11977 - Pàgina 47587

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11978 - Pàgina 47588

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11979 - Pàgina 47589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11984 - Pàgina 47590

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11985 - Pàgina 47591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11986 - Pàgina 47592

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11987 - Pàgina 47593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11988 - Pàgina 47594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11989 - Pàgina 47595

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’agroturisme a la finca Son Fonoll, polígon 8, parcel·la 1 del TM de Ferreries (NUI 19/2020)

    Número de registre 11492 - Pàgina 47596

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació del pressupost municipal - 2022

    Número de registre 11966 - Pàgina 47597

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi de titularitat de la concessió funerària del panteó núm. 5, sud 1 (ampliació de 1983), del cementeri municipal

    Número de registre 11868 - Pàgina 47598

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris del nínxol 32, de la Col·lectiva 3, del Cementiri Municipal d'Algaida

    Número de registre 11832 - Pàgina 47599

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 1, 2, 3, 4 i 5 de la Sepultura 159, zona 2, del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 11929 - Pàgina 47600

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 6è bimestre de 2021

    Número de registre 11951 - Pàgina 47601

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Projecte bàsic i d’execució de la «Reforma interior d'edifici de vestuaris i demolició i reconstrucció del forjat de coberta de les piscines municipals de Can Misses»

    Número de registre 11997 - Pàgina 47602

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia de dia 19 de Novembre de 2021, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases de la convocatòria dels premis de la campanya «Per Nadal vine a comprar as Mercadal» 2021

    Número de registre 11965 - Pàgina 47603

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci exposició al públic aprovació definitiva modificació de crèdit 4/2021

    Número de registre 11899 - Pàgines 47604-47605

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci exposició pública aprovació definitiva Expedient Modificació de crèdit 6/2021

    Número de registre 11904 - Pàgines 47606-47607

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 555/21 Jutjat contenciós administratiu núm. 2, contra el decret núm. AJT202113159 de data 13 de juliol de 2021, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la convocatòria i les bases específiques del concurs oposició per torn lliure per a cobrir 5 places d’arquitecte/a tècnic/a corresponents a la taxa d'estabilització de treball a l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11931 - Pàgina 47608

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament núm 1/2021 relativa a la modificació parcial del traçat del camí de can Pòbil

    Número de registre 11911 - Pàgina 47609

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu al desistiment de la modificació puntual de NNSS 1/2020 relativa a la qualificació d'un aparcament a la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 11912 - Pàgina 47610

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament núm. 2/2021 relativa a l'adaptació al decret-llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori per garantir un nou model territorial

    Número de registre 11913 - Pàgina 47611

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 25/2021

    Número de registre 11918 - Pàgina 47612

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança reguladora de l'estacionament en superfície amb limitació horària al terme municipal de Son Servera

    Número de registre 11920 - Pàgina 47613

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans, el seu tractament, transformació i transport de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 11950 - Pàgina 47614

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de la designació dels membres del Ple del Consell Escolar Municipal de Son Servera

    Número de registre 11975 - Pàgines 47615-47617

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • SERVEIS DE FORMACIÓ, SOCIETAT COOPERATIVA

   • Anunci de dissolució de MICROCOOPERATIVA

    Número de registre 11916 - Pàgina 47618