Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 438429
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquesta Corporació, celebrat en sessió ordinària de data 28 de juny de 2021, va adoptà l'acord d'aprovar inicialment la modificació de l'aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

Aquesta ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies i, durant aquest període, no ha estat presentada cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa aquesta aprovació inicial de de la modificació de l'aprovació inicial del Reglament ha esdevingut aprovada definitivament.

A través del present Edicte es dur a terme la publicació íntegra del seu articulat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual entrarà en vigor al dia següent de la data de la seva publicació en aquest Butlletí.

 

Marratxí, 9 de setembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodriguez

Documents adjunts