Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació del Decret 2019-0012 de nomenament de representants de la corporació

    Número de registre 13141 - Pàgines 45027-45028

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina de treballador/a familiar (contracte laboral temporal)

    Número de registre 13107 - Pàgines 45029-45030

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic d’esports per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

    Número de registre 13131 - Pàgines 45031-45043

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, per a la selecciò de dues places de Educadors/es Socials , personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 13145 - Pàgines 45044-45045

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases i convocatòria borsa Policia Local

    Número de registre 13083 - Pàgines 45046-45051