Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

  • JUTJATS D' EIVISSAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 1 D'EIVISSA

   • Procediment ordinari 782/2016

    Número d'edicte 12555 - Pàgina 50278

  • JUTJATS D' EIVISSAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 2 D'EIVISSA

   • Judici verbal 262/2019

    Número d'edicte 12723 - Pàgina 50279

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 16 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 515/2018

    Número d'edicte 11081 - Pàgina 50280

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 365 /2019

    Número d'edicte 12918 - Pàgina 50281

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 160/2019

    Número d'edicte 12861 - Pàgines 50282-50283

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadament/Cessaments en general 1131/2016

    Número d'edicte 12862 - Pàgina 50284

  • JUTJATS DE VALÈNCIAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE VALÈNCIA

   • Acomiadament/Cessaments en general 430/2019-G

    Número d'edicte 12771 - Pàgina 50285