Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del contracte de fabricació i subministrament de fundes de seient per a les unitats de la sèrie 8100 de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 13129 - Pàgines 43019-43020

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Adjudicació i formalització del contracte d'obres “Renovació de les xarxes d’abastiment d’aigua i de clavegueram en el C/ de Joan Mir, ermità, i en el C/ de Llorenç Rosselló, escultor”

    Número de registre 13201 - Pàgina 43021

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Adjudicació i formalització de contracte d'obres “Renovació d’infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge"

    Número de registre 13204 - Pàgina 43022

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovat el Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal per procediment obert

    Número de registre 13197 - Pàgines 43023-43037

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13158 - Pàgina 43038

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13160 - Pàgina 43039

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13161 - Pàgina 43040

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13162 - Pàgina 43041

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13164 - Pàgina 43042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13166 - Pàgina 43043

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13168 - Pàgina 43044

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13157 - Pàgina 43045

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13159 - Pàgina 43046

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13163 - Pàgina 43047

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13165 - Pàgina 43048

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 13167 - Pàgina 43049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d'errors de l'Extracte de la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 17 de juliol de 2018, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018

    Número de registre 13252 - Pàgina 43050

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’iniciació de l'expedient sancionador número 10/2017-1603 TAO: 2018/10876K per infracció de la normativa en matèria de pesca

    Número de registre 13217 - Pàgina 43051

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició al públic del Compte General corresponent a l’exercici 2017

    Número de registre 13313 - Pàgina 43052

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del Pla de mobilitat urbana sostenible d’Alaró

    Número de registre 13199 - Pàgina 43053

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci d'exposició al públic a efectes de reclamacions, del Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2019, aprovat inicialment pel per l’Ajuntament en Ple a la sessió del dia 20 de desembre de 2018

    Número de registre 13274 - Pàgina 43054

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Expedient cessió solar equipament escolar

    Número de registre 13327 - Pàgina 43055

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici de 2019

    Número de registre 13226 - Pàgina 43056

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial Pressupost 2019

    Número de registre 13190 - Pàgina 43057

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació NNSS

    Número de registre 13193 - Pàgina 43058

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Confecció relació de propietaris de l’Hipòdrom Municipal de Manacor

    Número de registre 13207 - Pàgina 43059

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional del Pressupost General de l'Ajuntament de Maó-Mahón per a l'exercici 2019

    Número de registre 13317 - Pàgina 43060

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Compte General 2017

    Número de registre 13244 - Pàgina 43061

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Exposició pública del pressupost general per a l’exercici 2019

    Número de registre 13320 - Pàgina 43062