Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca subvencions destinades a entitats locals per la creació d’Unitats Actives d’Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consejo Superior de Deportes (CSD) finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport - C26.I01. P.02 Prescripció de l’Activitat i l’Exercici Físic

    Número de registre 6151 - Pàgina 37147

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/06230E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat a l'av. Pont d'en Gil, núm. 304, al terme municipal de Ciutadella

    Número de registre 5632 - Pàgina 37148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 322 de data 1 de juny de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6198 - Pàgines 37149-37150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 075 de data 2 de juny de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6202 - Pàgines 37151-37153

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00025322B

    Número de registre 5888 - Pàgina 37154

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00016913C

    Número de registre 5891 - Pàgina 37155

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00015974R

    Número de registre 5893 - Pàgina 37156

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005031D

    Número de registre 5894 - Pàgina 37157

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00016694N

    Número de registre 5895 - Pàgina 37158

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 037/17 (expedient electrònic núm. 2017/00002572P)

    Número de registre 5898 - Pàgina 37159

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Convocatòria de subvencions per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes de Mallorca en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation)

    Número de registre 6154 - Pàgines 37160-37161

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació inicial modificació de crèdit expedient 1/2023

    Número de registre 6192 - Pàgina 37162

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Exposició pública de la modificació de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 6157 - Pàgina 37163