Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 d’abril de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022

    Número de registre 3983 - Pàgines 23398-23400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 per la qual s’obre un termini des de les 00.01 hores de dia 5 de maig de 2023 fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023 perquè els aspirants admesos en el procés selectiu, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023, seleccionin l’illa de Menorca o d’Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents

    Número de registre 4066 - Pàgines 23401-23402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 per la qual s’obre un termini, des de les 00.01 hores de dia 5 de maig fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023, perquè els aspirants admesos en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, seleccionin l’illa de Menorca o d’Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents

    Número de registre 4067 - Pàgines 23403-23404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de 22 de desembre de 2022 de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 27 de desembre)

    Número de registre 4058 - Pàgines 23405-23408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 4059 - Pàgines 23409-23421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals de Servei de Salut

    Número de registre 4085 - Pàgines 23422-23429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria tècnic de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut

    Número de registre 4086 - Pàgines 23430-23438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut per prestar serveis a la Inspecció Mèdica

    Número de registre 4087 - Pàgines 23439-23446

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Urgències Pediatria (URGP)

    Número de registre 4063 - Pàgina 23447

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Revocació convocatoria 10 places d'auxiliar administratiu funcionaris de carrera, per concurs-oposició

    Número de registre 4049 - Pàgines 23448-23450

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d'un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’auxiliar d’informació turística de l'ajuntament d'Andratx

    Número de registre 4050 - Pàgines 23451-23460

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars de biblioteca

    Número de registre 4102 - Pàgines 23461-23468

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals

    Número de registre 4126 - Pàgina 23469

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm. 85/2023 de data 28 d’abril de 2023 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de personal de neteja i cobertura temporal d’un lloc vacant a la Plantilla municipal  

    Número de registre 4116 - Pàgines 23470-23478

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm. 89/2023 de data 3 de maig de 2023 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de treballadors/es familiars, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei

    Número de registre 4119 - Pàgines 23479-23490

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Constitució definitiva del borsí d'ocupació d'agents de Policia Local

    Número de registre 4054 - Pàgines 23491-23492