Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es denega l’autorització administrativa del parc fotovoltaic Fénix Energy, de 49,93 MWp i 43,94 MWn, ubicat al polígon 11, parcel·la 1 d’Inca, i al polígon 7, parcel·la 3 de Selva (RE009/20)

    Número d'edicte 3998 - Pàgines 23080-23084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot i la participació als processos electorals del dia 28 de maig del 2023, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4002 - Pàgines 23085-23086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

    Número d'edicte 3795 - Pàgines 23087-23092

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 12 de gener de 2023 per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2022

    Número d'edicte 3994 - Pàgines 23093-23094

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació definitiva del projecte d'execució de rotonda en la carretera EI-700 PK 11+900 en el nucli urbà del municipi de Sant Josep de sa Talaia. Eivissa, exp. núm. 2021/16914K

    Número d'edicte 3999 - Pàgina 23095

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Resolució d’aprovació definitiva del Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec de dos trams de l’etapa 1 entre el Pas Vermell i La Trapa

    Número d'edicte 3882 - Pàgines 23096-23098

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec de dos trams de l’etapa 1 entre el Pas Vermell i La Trapa

    Número d'edicte 3883 - Pàgines 23099-23102

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Esmena de la publicació núm. 49 de data 18 d'abril de 2023 de relació de llocs i locals públics posats a disposició de la campanya electoral a la localitat de Calvià

    Número d'edicte 4016 - Pàgina 23103

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Proclamació candidatures eleccions municipals

    Número d'edicte 4024 - Pàgines 23104-23133

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Proclamació candidatures Consell Insular d'Eivissa

    Número d'edicte 4025 - Pàgines 23134-23139

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Candidatures proclamades en la circumscripció d'Eivissa i en la circumscripció de Formentera, per a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears de dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4019 - Pàgines 23140-23146

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'INCA

   • Candidatures proclamades per a les eleccions municipals a celebrar el 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4018 - Pàgines 23147-23210

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MANACOR

   • Llistat proclamació candidatures eleccions locals

    Número d'edicte 4023 - Pàgines 23211-23257

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

   • Relació de candidatures proclamades per a les Eleccions Locals del día 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4026 - Pàgines 23258-23280

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

   • Relació de candidatures proclamades per a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears del dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4027 - Pàgines 23281-23285

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MENORCA

   • Relació de candidatures proclamades per a les Eleccions al Consell Insular de Menorca del dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4028 - Pàgines 23286-23290

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

   • Candidatures proclamades per a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca de dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4020 - Pàgines 23291-23314

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

   • Candidatures proclamades per a les Eleccions Locals de dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4021 - Pàgines 23315-23370

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALMA

   • Candidatures proclamades per a les Eleccions a l'Entitat Local Menor de Palmanyola de dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4022 - Pàgines 23371-23372