Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram

    Número d'edicte 3988 - Pàgines 23036-23040

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis de Subministrament d'Aigua a través de xarxa domiciliària

    Número d'edicte 3989 - Pàgines 23041-23046

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis en els centres per a gent gran del municipi de Calvià

    Número d'edicte 3990 - Pàgines 23047-23051

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per lloc, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i industrial, de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número d'edicte 3991 - Pàgines 23052-23054

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Aprovació definitiva de la modificació l'Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter no tributari per la prestació del Servei de recollida, tractament i eliminació de residus

    Número d'edicte 3992 - Pàgines 23055-23060