Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 11/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE02/2022) i per suplement de crèdit (SUP03/2022)

    Número d'edicte 3851 - Pàgines 18713-18714

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 10/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per baixa per anul·lació (BA01/2022) i per suplement de crèdit (SUP02/2022)

    Número d'edicte 3852 - Pàgina 18715

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 9/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE01/2022)

    Número d'edicte 3853 - Pàgina 18716

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua al terme municipal d’Alaró

    Número d'edicte 3822 - Pàgina 18717

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament per el 10 de maig de 2022

    Número d'edicte 3846 - Pàgines 18718-18719

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 02 I.OD reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 3825 - Pàgines 18720-18736

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva del pressupost per a 2022 i plantilla de personal

    Número d'edicte 3814 - Pàgines 18737-18741

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Correcció de l’anunci publicat al BOIB núm. 62 de 12/5/2022 relatiu a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 3832 - Pàgines 18742-18743

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3849 - Pàgines 18744-18753