Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

    Número d'edicte 2445 - Pàgines 11788-11819

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 4/2022 conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la sisena modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 2388 - Pàgines 11820-11822

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la realització de l’activitat esportiva “Banyalbufar fa esport”

    Número d'edicte 2396 - Pàgines 11823-11824

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació dels diversos serveis que es presten amb motiu de la celebració del mercat setmanal de Son Bugadelles

    Número d'edicte 2392 - Pàgines 11825-11827

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques dels serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 2384 - Pàgines 11828-11843

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 27 de gener de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 2378 - Pàgines 11844-11851

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Acord de modificació de l’Annex de subvencions nominatives i el punt 9 de la Base 34 de les Bases d’Execució del Pressupost General corresponent a l’exercici 2022

    Número d'edicte 2377 - Pàgina 11852

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm.2 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 2379 - Pàgina 11853