Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 3 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric consistent en la modificació de la fitxa INC-D-106

    Número d'edicte 9490 - Pàgina 35740

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de la taxa per les paradetes del mercat municipal, camions botigues o altres casetes o localitzacions anàlogues situats en el territori de Palmanyola

    Número d'edicte 9475 - Pàgines 35741-35743

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de les paradetes del mercat municipal i la venda ambulant

    Número d'edicte 9476 - Pàgines 35744-35750