Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 de cessament i nomenament d’un vocal del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears

    Número de registre 9501 - Pàgines 35751-35752

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 9495 - Pàgines 35753-35756

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 9496 - Pàgines 35757-35758

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació llistat aspirants admesos, nomenament de tribunal qualificador i convocatòria proves de borsa tècnics/ques d’immigració

    Número de registre 9467 - Pàgines 35759-35761

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució aprovació convocatòria de comissió de serveis CS 68/2021 director/a Residència Felanitx de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària

    Número de registre 9474 - Pàgines 35762-35765

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Correcció d'errades en la versió en català de la Convocatòria de borsa de treball per proveir, un lloc vacant, de caràcter laboral, de la categoria de tècnic/a grau superior de dret o títols oficialment equivalents per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)

    Número de registre 9478 - Pàgina 35766

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral

    Número de registre 9491 - Pàgines 35767-35780

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases per a la provisió borsa tècnic gestió administrativa

    Número de registre 9479 - Pàgines 35781-35790