Torna

Ordenació del comerç

               Documents

 

Un comerç electrònic a Balears - Com posar en marxa una botiga online 

(Treball elaborat pel Departament de Cibersocietat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia)

Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials,ditada per l’IDI amb la col·laboració de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona.