Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

LOMLOE: Currículums d'educació no universitària de les Illes Balears

Es poden trobar els documents dels currículums de les diferents etapes, seleccionant a la part esquerra l'etapa corresponent.

NOVETATS: Actualitzat a 14 de juny de 2022

Novetat en la secció de preparació curs 2022-2023: Afegides orientacions sobre el Treball de Recerca de Batxillerat (TRB) (alumnes i professors)

Tramès al Consell Escolar de les Illes Balears l'esborrany 3 de del Projecte de Decret xx/2022, de xx de xx, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Tramès al Consell Escolar de les Illes Balears l'esborrany 3 de del Projecte de Decret xx/2022, de xx de xx, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

 

Mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors.