Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

Orientacions per al curs 2022-2023

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2022 per la qual es determinen les característiques generals del programa de diversificació curricular i es regula el procediment per sol·licitar-ne la implantació als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3: Sol·licitud per implantar el programa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4: Certificat Claustre

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 5: Justificació implantació PDC

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 6: Informe derivació a PDC (Equip docent)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 7: Informe derivació a PDC (psicopedagògic)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 8: Consentiment família

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 9: proposta incorporació PDC


 • IES ALBUHAIRA (07008004) -MURO-
 • IES JOAN RAMIS I RAMIS (07001964) -MAÓ-
 • IES JOSEP MARIA QUADRADO (07000832) -CIUTADELLA-
 • IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607) -ALAIOR-
 • IES JOSEP SUREDA I BLANES (07007747) -PALMA-
 • IES MARC FERRER (07007802) -FORMENTERA-
 • IES MARIA ÀNGELS CARDONA (07000844) -CIUTADELLA-
 • IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS (07001940) -MAÓ-
 • IES POLITÈCNIC (07003869) -PALMA-
 • IES SINEU (07008481) -SINEU-
 • IES SON CLADERA (07015859) -PALMA-
 • IES SON RULLAN (07006925) -PALMA-