Torna

LOMLOE Currículums educació CAIB

LOMLOE: Currículums d'educació no universitària de les Illes Balears

A les opcions de l'esquerra podeu consultar els annexos separats dels decrets de l'etapa seleccionada.

NOVETATS: Actualitzat a 20 de març de 2023

S'ha publicat al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2023, per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

 

Novetats anteriors

Pasqual Bordas i altres
 
Mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors
 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d'octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d'octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d'octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears.

Decret 31/2022, d'1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears.

Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Decret 33/2022, d'1 d'agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.