Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives

    Número d'edicte 8359 - Pàgines 44426-44436

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva modificació Reglament municipal sobre horari d'establiments públics

    Número d'edicte 8421 - Pàgines 44437-44444

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de detall per a reordenació de volums i el desenvolupament de condicions per a equipament sociocultural religiós a Ses Païsses, Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 8331 - Pàgines 44445-44446