Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 20/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 26 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les bases que han de regir les convocatòries per a la concessió de beques del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea de la Direcció General de Relacions Exteriors

    Número d'edicte 5488 - Pàgines 33257-33265

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA21-0005. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte modificar l’àmbit de l’ actual Catàleg 09/14, Banys Àrabs i Jardins adjacents

    Número d'edicte 5489 - Pàgines 33266-33274

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitva de l'ordenança general reguladora d'ús i aprofitament de les platges i zones de bany del Terme Municipal de Ses Salines

    Número d'edicte 5486 - Pàgines 33275-33286

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda dels llibres Història de Sóller

    Número d'edicte 5476 - Pàgina 33287