Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Ordre 16/2023 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 17 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears

    Número d'edicte 4807 - Pàgines 28174-28196

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de requalificar com a sistema local d'equipament infraestructura EQ/IF uns terrenys fins ara parcialment classificats com a sòl urbà amb la qualificació AMR-01 i parcialment classificats com a sòl rústic amb la qualificació de SRC comú, SRC forestal i Àrea de Protecció Territorial de costes APT; i definir els mecanismes urbanístics necessaris per a la seva obtenció per part del Consell de Formentera (acord del Ple del Consell Insular de data 31 de març de 2023)

    Número d'edicte 4809 - Pàgines 28197-28199

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva del Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil per a nins i nines de 0 a 3 anys per a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 4800 - Pàgines 28200-28214

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà

    Número d'edicte 4819 - Pàgines 28215-28262

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació definitiva del reglament d'ús i béns materials de l’Ajuntament d’Estellencs

    Número d'edicte 4743 - Pàgines 28263-28273

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari derivada de la gestió del servei públic de proveïment d’aigua potable i sanejament a Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 4776 - Pàgines 28274-28276