Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 3710 - Pàgines 21441-21537

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual es nomenen els membres de l’òrgan de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs oposició de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 3717 - Pàgines 21538-21539

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena assessor especialista per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de la categoria de Responsable d’Àrea de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 3693 - Pàgines 21540-21541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 3718 - Pàgines 21542-21543

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Convocatòria i bases borsa de monitors i directors de temps lliure

    Número de registre 3695 - Pàgines 21544-21550

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Adjudicació de places de l'oferta d'ocupació públic de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 3637 - Pàgina 21551