Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 23/2023 de 24 d’abril, pel qual es crea el Consell d’Innovació de les Illes Balears i s’aprova el Reglament que en regula el funcionament i la composició

    Número d'edicte 3743 - Pàgines 21405-21409

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 24/2023 de 24 d’abril, pel qual s’aprova el Pla General de Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 3749 - Pàgines 21410-21420

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 3694 - Pàgines 21421-21423

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 06/2023

    Número d'edicte 3725 - Pàgina 21424

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 04/2023

    Número d'edicte 3726 - Pàgina 21425

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 05/2023

    Número d'edicte 3727 - Pàgina 21426

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 07/2023

    Número d'edicte 3732 - Pàgina 21427

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva del Reglament d'ús de les deixalleries del terme municipal de Manacor

    Número d'edicte 3740 - Pàgines 21428-21440