Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació definitiva del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 3633 - Pàgines 20861-20996

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (MC004). (Exp. 0426-2023-000004)

    Número d'edicte 3684 - Pàgina 20997

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis del Refugi Hort de Son Trias

    Número d'edicte 3528 - Pàgines 20998-20999