Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 7/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de modificació de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 7 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número d'edicte 2279 - Pàgines 13751-13759

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 3/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2023 per crèdit extraordinari (CE1/2023)

    Número d'edicte 2201 - Pàgina 13760

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de de la taxa per la prestació del servei d'escoleta municipal infantil de l’Ajuntament de Bunyola

    Número d'edicte 2218 - Pàgines 13761-13762

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 2245 - Pàgines 13763-13767