Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 1108 - Pàgina 7002

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, TAE de Serveis Econòmics, de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 1128 - Pàgines 7003-7004

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament Director General de Qualitat i Població de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 1141 - Pàgina 7005

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de febrer de 2023 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061

    Número de registre 1113 - Pàgines 7006-7015

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització per a l’accés a places ocupades de forma interina per personal docent i investigador

    Número de registre 1107 - Pàgines 7016-7021

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Bases convocatòria per a constituir borsa de treball personal funcionari interí, necessitats urgents en la Policia Local

    Número de registre 1114 - Pàgines 7022-7029

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per a cobrir com a personal funcionari de carrera sis places de Policia Local de l’Ajuntament d’Inca mitjançant oposició

    Número de registre 1127 - Pàgina 7030