Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 11/2022, en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 152 - Pàgina 904

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Expedient 1234/2022 de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei d’escola infantil

    Número d'edicte 11561 - Pàgines 905-909

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 18/2022 en la modalitat de transferència de crèdits

    Número d'edicte 166 - Pàgina 910

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d´urgència social de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 162 - Pàgines 911-924

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal 2023

    Número d'edicte 174 - Pàgines 925-926