Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

    Número d'edicte 10294 - Pàgines 48637-48654

   • ELI logo
  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (RGE núm. 11704/22, complementat amb l’escrit RGE núm. 11934/22)

    Número d'edicte 10237 - Pàgina 48655

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 47/2022, de 28 de novembre, pel qual es crea el Centre Integrat de Formació Professional CIFP Politècnic de Llevant, al terme municipal de Manacor

    Número d'edicte 10306 - Pàgines 48656-48657

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 45/2022 de 28 de novembre, pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l’àmbit de l’educació no universitària

    Número d'edicte 10314 - Pàgines 48658-48664

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 46/2022 de 28 de novembre, pel qual es crea el Centre Integrat de Formació Professional CIFP Pere de Son Gall, al terme municipal de Llucmajor

    Número d'edicte 10318 - Pàgines 48665-48666

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 30/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic, destinada a la compra de mecanismes d'elevació de llits, per donar compliment al que s'estableix en l'article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 10159 - Pàgines 48667-48685

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostaria 03.2022

    Número d'edicte 10240 - Pàgina 48686

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Ple – Aprovació definitiva de l’expedient de Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/2022 – Dotació dels crèdits necessaris per modificar el contracte de l'escoleta i per cobrir altres necessitats.Exp. 8631-2022

    Número d'edicte 10303 - Pàgina 48687

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Ple – Transferències de crèdit - Convalidació de transferències entre àrees de diferent grup de funció.Exp. 5565/2022

    Número d'edicte 10304 - Pàgina 48688

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària núm. 14/2022

    Número d'edicte 10296 - Pàgina 48689