Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 21 de novembre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat

    Número de registre 10023 - Pàgina 47577

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació composició membres Junta Govern Local

    Número de registre 10020 - Pàgina 47578

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal

    Número de registre 10032 - Pàgina 47579

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears

    Número de registre 10027 - Pàgines 47580-47581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 21 de novembre de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director gerent de la Gerència de l'Hospital Universitari Són Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de novembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Són Llàtzer

    Número de registre 10008 - Pàgines 47582-47583

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei de Personal per al Grup d’Atenció al Públic

    Número de registre 9940 - Pàgines 47584-47591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director d’àrea de Professionals y Relacions Laborals del Servei de Salut de las Illes Balears por la qual s’adjudica el lloc de feina de cap de grup de Coordinació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10000 - Pàgines 47592-47594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director d’àrea de Professionals y Relacions Laborals del Servei de Salut de las Illes Balears per la qual s’adjudica el lloc de feina de cap de grup de la Coordinació dels Processos Comptables de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10002 - Pàgines 47595-47597

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a del municipi de Calvià (període 2023/2027)

    Número de registre 9987 - Pàgines 47598-47599

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Resolució del president de l'Oficina Municipal de Tributs, de correcció d'errades advertides en la publicació de la resolució d'aprovació de les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització temporal 2022 (BOIB núm.148 de 17 de novembre de 2022)

    Número de registre 9985 - Pàgines 47600-47601

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Rectificació de l'error detectat a les bases per a la selecció i provisió amb caràcter laboral temporal d'una plaça de dinformador juvenil jornada parcial

    Número de registre 10063 - Pàgines 47602-47603

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa auxiliar administratiu

    Número de registre 10031 - Pàgines 47604-47605

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis, de cap del servei de l'àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 9996 - Pàgines 47606-47610

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques i convocatòria d'una plaça d'oficial de policia local per promoció interna

    Número de registre 10041 - Pàgines 47611-47621

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Convocatòria per cobrir una plaça de tècnic, agent de desenvolupament local com personal laboral fix de l'empresa municipal FITA 2020 S.L.U., pel sistema de concurs, que consta dins l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10038 - Pàgines 47622-47631