Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d’Atenció a Urgències 061 de 30 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera/er d’urgències d’Atenció Primària per la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061

    Número de registre 8334 - Pàgines 40254-40261

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de peons del servei de manteniment de l’Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 8327 - Pàgines 40262-40273

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria d'Oficial de l'Ajuntament de Campos per promoció interna

    Número de registre 8357 - Pàgines 40274-40294

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució d'Alcaldia núm. 185/2022, de l'Ajuntament de Costitx, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 8342 - Pàgines 40295-40304

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució de Batlia de l'Ajuntament de Costitx, núm. 184/2022, per la qual s'aprova la convocatòria i bases per cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca, personal laboral fix jornada parcial (50%) de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema de concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal i la constitució d'una borsa de treball

    Número de registre 8347 - Pàgines 40305-40316

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució de Batlia de l'Ajuntament de Costitx, núm. 183/2022, per la qual s'aprova la convocatòria i bases per cobrir una plaça d´auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal; i la constitució d'una borsa de treball

    Número de registre 8361 - Pàgines 40317-40329

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Resolució de Batlia de l'Ajuntament de Costitx, núm. 186/2022 per la qual s'aprova la convocatòria i les bases per cobrir una plaça de personal de neteja, personal laboral fix jornada parcial (25%), de l’Ajuntament de Costitx pel sistema concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 8362 - Pàgines 40330-40337

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Llista definitiva dels aspirants a les places de policia local inclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 8326 - Pàgines 40338-40339

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d'una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l' Escala d'Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 8366 - Pàgines 40340-40351

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant oposició, una borsa de treball d’administratius/ives de l' Escala d'Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1

    Número de registre 8374 - Pàgines 40352-40361

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases i convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina de tècnic o tècnica de manteniment d'edificis culturals, mitjançant concurs oposició, per a l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 8330 - Pàgines 40362-40369

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal Tècnic mitjà de Gestió, funcionari interí, de l' Ajuntament d' Eulària des Riu

    Número de registre 8332 - Pàgines 40370-40378