Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 23/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual es modifica l’Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

    Número d'edicte 8046 - Pàgines 38887-38889

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 8066 - Pàgines 38890-38893

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l’Ajuntament de Banyalbufar

    Número d'edicte 8077 - Pàgines 38894-38916

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci definitiu modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids

    Número d'edicte 8061 - Pàgines 38917-38920

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10/2022

    Número d'edicte 7998 - Pàgina 38921