Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 7/2022 de 14 de març, pel qual es crea la Comissió de Seguiment de la solució d’habitatge de les persones que habiten els apartaments Don Pepe i del restabliment dels valors ecològics a la zona afectada

    Número d'edicte 1877 - Pàgines 9223-9225

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina

    Número d'edicte 1868 - Pàgines 9226-9232

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, sant Ferran, sant Francesc i la Savina

    Número d'edicte 1869 - Pàgines 9233-9247

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària CE 01/22

    Número d'edicte 1855 - Pàgina 9248