Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria del treball

    Número de registre 1753 - Pàgines 9249-9259

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, una plaça vacant de la categoria d’inspector o inspectora de la Policia Local per promoció externa

    Número de registre 1873 - Pàgines 9260-9275

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Convocatòria elecció jutge de pau titular de Fornalutx

    Número de registre 1785 - Pàgina 9276

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Convocatòria elecció jutge de pau substitut de Fornalutx

    Número de registre 1789 - Pàgina 9277

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per ocupar interinament la plaça d’arquitecte/a municipal

    Número de registre 1874 - Pàgines 9278-9289