Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 67130
Resolució del president de l'AETIB, de 8 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’agència d’estratègia turística de les illes balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de les Illes Balears amb els mercats emissors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (d'ara endavant AETIB), inicià durant el mes de novembre de 2021 l'expedient administratiu que dóna lloc a aquesta convocatòria pública. L'objectiu és oferir un marc de col·laboració públic-privat que permeti unir esforços per millorar la connectivitat de les Illes Balears amb els mercats emissors presents als Plans de Connectivitat de les Illes Balears. La finalitat és afavorir l'ocupació mitjançant l'eina del co-màrqueting estratègic.

La crisis sanitària de la Covid-19 ha marcat els temps del darrers dos anys, on les mesures sanitàries i de control de la pandèmia s'han adaptat a la gravetat de la situació en cada moment. La vacunació massiva iniciada al 2021 ha obert el camí cap a la recuperació de la normalitat i per tant, de la economia, greument afectada per la crisis desencadenada per la pandèmia.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant aquesta convocatòria, estima molt important continuar vol fomentar accions que contribueixin a impulsar la connectivitat de les Illes Balears als països emissors.

Per tal d'assolir aquesta tasca, ara més que mai es fa necessària la col·laboració del sector públic amb les companyies aèries, marítimes per retornar progressivament la recuperació del sector turístic.

La participació en aquesta convocatòria de co-màrqueting estratègic subjecta als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat no discriminació, eficàcia i eficiència de la utilització dels recursos públics, suposa l'acceptació dels termes i condicions establerts en aquestes bases.

L'objecte d'aquesta convocatòria, pública i oberta, serà oferir a entitats privades dins de la cadena de valor turística i vinculades directament a la connectivitat de la destinació, la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració en modalitat de co-màrqueting estratègic per tal de millorar la connectivitat turística a les Illes Balears, tant en l'àmbit nacional com a internacional.

La convocatòria va dirigida a 2 línies d'actuació concretes: connectivitat aèria i  connectivitat marítima. Per tant, només seran les entitats que s'incloguin dins d'aquestes línies d'actuació les úniques que hi podran optar. Es tracta de dur a terme una acció conjunta, AETIB i entitats privades incardinades dins d'aquestes línies, que potenciï la rendibilitat en la gestió dels recursos, tant públics com a privats. Així mateix, el co-màrqueting estratègic reforça la imatge de marca de les entitats que hi participen, convertint els seus atributs en traccionadors de la demanda.

L'AETIB vol contribuir i impulsar la millora de model turístic cap a la sostenibilitat estratègica de la destinació, per aquest motiu, requerirà les entitats que, participant a les campanyes de co-màrqueting, també desenvolupin accions vinculades a l'àrea de responsabilitat social corporativa (RSC). L'AETIB promourà actuacions mitjançant campanyes de comunicació que donin a conèixer les iniciatives realitzades per aquestes entitats. Per tant, de forma simultània a la campanya de co-màrqueting estratègic, les entitats col·laboradores hauran de realitzar campanyes de comunicació que donin a conèixer les iniciatives realitzades i que s'ajusten alguna de les accions propostes en aquesta convocatòria.  

Aquestes pràctiques van en consonància amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), el qual s'articula a través dels següents eixos:

  • La transició verda.
  • La transició digital.
  • L'eliminació de les bretxes de gènere.
  • La cohesió i la inclusió.
 

L'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destí posa l'èmfasi en l'actuació sobre la destinació tenint en compte les seves característiques i necessitats; es dirigeix al conjunt de l'ecosistema turístic específic del destí, és per això que aquestes actuacions i iniciatives que provenen dels actors socials han de tenir un fort impacte en la millora de la competitivitat.

Serà obligació de l'entitat col·laboradora complir amb les Directrius de l'ús de les marques de l'AETIB que es lliurin per part de l'AETIB.

El termini de presentació de propostes de col·laboració estarà obert des de l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria en el BOIB, fins a l' 1 d'octubre de 2022.

Entre les finalitats de l'AETIB, d'acord amb l'article 5 del Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'Agencia d'Estratègia Turística de les Illes Balears, cal destacar que l'AETIB és l'entitat encarregada de la planificació general i el foment de l'activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector turístic, i entre els àmbits d'intervenció, es contempla el de donar suport a la creació, organització i comercialització dels productes i serveis turístics de les Illes Balears.

Per tot això, s'aproven, annexes a aquesta resolució, les bases d'una nova convocatòria pública per realitzar convenis de col·laboració amb l'AETIB, per a les entitats que compleixin amb els requisits establerts a les bases que s'acompanyen.

 

Palma, 8 de febrer de 2022

El president de l'AETIB Jaume Colom Adrover (Per Resolució del president de l'AETIB, de 28 de setembre de 2021, de delegació de signatura)

Documents adjunts