Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Pressupost General per el 2022

    Número d'edicte 900 - Pàgines 4601-4603

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança reguladora de l'estacionament en superfície amb limitació horària al terme municipal de Son Servera

    Número d'edicte 886 - Pàgina 4604