Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual número 6 de les Normes Subsidiàries de Porreres relativa a l’eliminació de la prohibició de l’ús de fusteria metàl·lica a les qualificacions Casc Antic II i Intensiva

    Número d'edicte 12090 - Pàgines 47867-47868

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 17/2021. Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local per bars o cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements, concepte 31602. 4T trimestre 2021

    Número d'edicte 12066 - Pàgina 47869

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 12045 - Pàgines 47870-47872