Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 18 d’octubre de 2021, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d'Afers Socials i Esports

    Número d'edicte 10950 - Pàgines 42322-42364

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del ple del Consell Insular de dia 14 d'octubre de 2021, relatiu a l'aprovació definitiva de la Instrucció Tècnica IT-PTIM-03/2021, relativa a una execució de sentència i una Ordre Ministerial en matèria de DPMT al terme municipal de Ses Salines

    Número d'edicte 10819 - Pàgines 42365-42386