Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 10929 - Pàgina 42387

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament d’operari polivalent de la Brigada municipal

    Número de registre 10952 - Pàgina 42388

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament d’arxiver com a funcionari de carrera

    Número de registre 10953 - Pàgina 42389

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Constitució del borsí d’arxiver

    Número de registre 10954 - Pàgina 42390

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsí d’operari polivalent de la Brigada municipal

    Número de registre 10955 - Pàgina 42391

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Correcció d’error a la convocatòria d’una plaça interina d’operari de la brigada municipal

    Número de registre 10931 - Pàgina 42392