Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 8/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament dels membres del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 6615 - Pàgina 30763

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 6617 - Pàgina 30764

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 13/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es publica el cessament de personal eventual i es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

    Número de registre 6620 - Pàgina 30765