Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 11/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 6618 - Pàgina 30747

   • ELI logo
  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 6619 - Pàgines 30748-30760

   • ELI logo
  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 6616 - Pàgines 30761-30762

   • ELI logo