Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

  • AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARSSECCIÓ 5 (ORDEN CIVIL)

   • Recurs d'apel·lació 341 / 2017

    Número d'edicte 2816 - Pàgina 9088

  • JUTJATS DE CIUTADELLAJUTJAT DE 1A.INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE CIUTADELLA

   • Procediment ordinari 219/2017

    Número d'edicte 2543 - Pàgina 9089

  • JUTJATS D' EIVISSAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 2 D'EIVISSA

   • Procediment ORD 1117/2016, notificació de Sentència

    Número d'edicte 1445 - Pàgina 9090

  • JUTJATS D' INCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 2 D'INCA

   • Judici verbal 79 / 2016, sentència

    Número d'edicte 2255 - Pàgina 9091

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Guarda custodia y alimentos 1068/16

    Número d'edicte 2956 - Pàgina 9092

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 16 DE PALMA DE MALLORCA

   • Jurisdicció voluntària (genèric) 801/2017

    Número d'edicte 1334 - Pàgina 9093

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 26/2017

    Número d'edicte 2877 - Pàgina 9094

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 10 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 298/2017

    Número d'edicte 2971 - Pàgina 9095

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 10 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 257/2017

    Número d'edicte 2973 - Pàgina 9096

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 10 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 257/17 Citació

    Número d'edicte 2975 - Pàgina 9097

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadaments/cessaments en general 606 /2016

    Número d'edicte 2928 - Pàgina 9098

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadament/cessaments en general 405/2016

    Número d'edicte 2931 - Pàgines 9099-9102