Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

    Número d'edicte 8980 - Pàgines 24390-24424

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 d’agost de 2016 per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 6 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears

    Número d'edicte 9006 - Pàgines 24425-24429

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Insular de Formentera i els organismes que en depenen

    Número d'edicte 8949 - Pàgines 24430-24453

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació de la RLT del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 8970 - Pàgines 24454-24483

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple de dia 9 de juny de 2016 relatiu a l'aprovació definitiva de l'expedient número 15 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 2016

    Número d'edicte 8988 - Pàgina 24484

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 1/4 reguladora de l'Impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 8948 - Pàgines 24485-24490