Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errades advertides en la publicació de la versió catalana del Decret 48/2016 de 22 de juliol, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria de Presidència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 8720 - Pàgina 23178

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Institut de la Joventut de Menorca

    Número de registre 8611 - Pàgines 23179-23180

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de professor/a de francès, en règim laboral, de l’escola de turisme del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el procediment de concurs

    Número de registre 8678 - Pàgines 23181-23189

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria per a la selecció d'un tècnic administració general per a l'àrea de recursos humans, funcionari interí, i constitució d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 8648 - Pàgines 23190-23200

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases especifiques per a la formació d'un borsí d'educador/a infantil mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 8694 - Pàgines 23201-23204